• Kielenhuoltoa käänteisesti


  Johdanto Tässä artikkelissa käsitellään lukion kielenhuollon kurssin arviointia ja pedagogisia käytänteitä. Alkuun lähdetään määrittelyllä erilaisista arviointimenetelmistä ja pedagogisista lähtökohdista, joita hieman taustoitetaan. Myös käänteisyyttä ja formatiivista arviointia sivutaan sekä opettajan että …

 • ÄI4 – kolmatta vuotta digitaalisesti


    Syksyllä 2015 olivat ensimmäiset äidinkielen ja kirjallisuuden lukiokurssit ilman printtimateriaaleja. Niistä raportoin ja reflektoin aiemmin: Verkko 4 kokemuksia: älytunteja ja itsenäisyyttä -artikkelissa oli fokuksena opiskelijapalaute. Seuraavana syksynä Oppilasjohtoisuutta ja autonomiaa -tekstissä 2016 …

 • ÄI5 ja transformatiivinen oppiminen


  Pakollinen johdanto Syksyllä 2016 aloin kiinnostumaan Jack Mezirow'n transformatiivisen oppimisen teoriasta, jossa on paljon yhteistä heutagogian teoriataustaan (esim. Freire, Rogers, Knowles, Kolb ja monet muut). Nyt olikin aika panna opettaja testiin …

 • Oppimispäiväkirja ja tekstinhuoltoa


  Grammar on Demand -menetelmällä opiskellaan niin kielioppia, tekstitaitoja kuin tekstinhuoltoakin omatoimisesti ja opettajan ohjeiden mukaan. Ks. tarkemmin artikkelista Grammar on Demand. Miten tämä toimii? Perinteisessä kieliopin opettamisessa opettajat ja oppilaat pitävät sitä toisinaan …

 • Grammar on Demand


  Johdanto Oppilaskeskeisellä tai -johtoisella (learner directed) oppimismenetelmällä (heutagogia) voidaan tukea oppimisprosessia kouluopetuksessa opettajan ohjauksessa ja näin innostaa ja motivoida myös elinikäiseen oppimiseen omatoimisen opiskelun (autodidaktiikka) lisäksi. Grammar On Demand - The Digital Coursebook: …

 • Kielioppia tehostetusti


  Mistä on kyse? Sähköisesti ja yhteistoiminnallisesti opiskelijan omien tavoitteiden mukaisesti opiskellaan kielioppia samalla, kun kirjoitetaan erityyppisiä tekstejä, harjoitellaan asiatekstinormeja ja tekstitaitoja. Kielioppia ei siis eroteta omiksi oppitunneikseen irralleen kirjoitustehtävistä, eroteta oppitunnin osiksi …

 • Arviointiko uusiksi – huutia punakynälle?


  Tällä kertaa menenkin lähes suoraan asiaan. Kyseessä on ajatuksia parilta abikurssilta, joilla valmistauduttiin lähinnä suomen kielen ja kirjallisuuden ylioppilaskokeeseen. Arvioinnissani en ollut kovin objektiivinen, tasapuolinen enkä välttämättä reilukaan. En esimerkiksi kommentoinut …

 • E-kirjalla uuden opetussuunnitelman mukaisesti (ÄI1): kokeiluista käytäntöön


  Alkuinfo Lukion suomen kielen ja kirjallisuuden ensimmäisellä kurssilla olikin enemmän haastetta kuin koskaan aikaisemmin. Kenelläkään opiskelijalla ei ollut kokemusta sähköisten oppikirjojen käytöstä aikaisemmin: nyt niitä oli kaksi. Käytimme kurssilla e-Opin kustantamia …

 • Tule mukaan: Pedagogiasta heutagogiaan #NetForum


  Perjantaina 16.9. klo 10.00. Niin peruskoulussa kuin lukiossakin opetussuunnitelmat ovat uudistuneet. Inspiroidu Mikan esityksestä ja ota uudistuneempi asenne omaan opettajantyöhön. Saat vinkkejä ja virikkeitä esimerkkeineen, miten opettajuus muuttuu opettamisesta oppimiseen ja ohjaamiseen. …

 • Heutagogia toimi erinomaisesti – 100% tyytyväisiä


  Kuka mitä häh? Kirjoittajan lyhyt bio on luettavissa blogissa. Heutagogiaan voi perehtyä parista artikkelista: Pedagogiasta heutagogiaan I Pedagogiasta heutagogiaan II Kyseessä oli lukion äidinkielen ja kirjallisuuden ensimmäisen vuositason kolmoskurssi, joka sisältää pitkälti …

 • ÄI5 – heutagogiaa käytännössä


  Nyt oli aika kysyä oppilailta viidennen kurssin käynnistyttyä, miksi he ovat tulleet ensimmäistä kertaa tai toistamiseen, osa jo neljättä kertaa sähköisen oppimisen ja Verkko-sarjan pariin lukion suomen ja kirjallisuuden kurssilla. Oppiminen …

 • Pedagogiasta heutagogiaan II


  Johdanto Niin kuin Carl Rogerskin sanoi aikoinaan, ettemme pysty suoraan opettamaan toista ihmistä, vain avustamaan (facilitate) oppimisessa, heutagogisesta näkökulmasta tarkasteltuna opettajan tehtävä on toimia avustajana ja ohjaajana, joka mahdollistaa oppijan tutkia, …